Metodai

Mūsų naudojami kokybiniai ir kiekybiniai tyrimų metodai užtikrina patikimą duomenų rinkimą jūsų pageidaujama tema ir pasirinkta tiksline grupe. Konkretus mūsų pasiūlytas metodas yra parinktas pagal konkrečią situaciją, yra moksliškai pagrįstas, sąžiningas respondentų atžvilgiu ir užtikrina šio sektoriaus tvarumą.

Duomenų rinkimas internetu

Suteikiame Jums prieigą prie daugiau nei 650 000 vartotojų 19-oje Europos šalių: visi jie išskirstyti pagal grupes, yra motivuoti ir gali dalyvauti bet kuriame internetiniame tyrime, kurį Jūs pasirinksite.

 • Daugiau nei 90 % panel narių yra atrinkti telefonu
 • Naudojame tik specialius aktyvios atrankos būdus skirtus rinkos tyrimams.
 • Mūsų atranka grįsta dvigubos patikros metodu.
 • Savo partneriams bei lankytojų srauto kokybei taikome griežtus reikalavimus
 • Nuolat vykdome panel atrankos ir valdymo kokybės kontrolę vadovaudamiesi ISO 9001 bei ISO 20252:2019 standartais

Apklausos telefonu

Kompiuterizuotų telefoninių apklausų pagalba (angl. CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing) suteikiame Jums galimybę pasiekti atsitiktinai atrinktus respondentus gyvenančius 8-iose Europos šalyse. Profesionalių ir patyrusių interviuotojų dėka galime pasiūlyti aukščiausius rinkoje esančius kokybės standartus.

 • Turime daugiau nei 500 CATI darbo vietų 8-iose Europos šalyse.
 • Mūsų skambučių centrai paruošti darbui tiek su B2C tiek B2B tikslinėmis grupėmis.
 • Jie yra aprūpinti pažangiausiomis IT technologijomis efektyviam darbui užtikrinti.
 • Siekdami užtikrinti duomenų kokybės nuoseklumą, nuolat orgranizuojame apmokymus interviuotojams, stebime darbo kokybę, vykdome kokybės kontrolę

„Norstat“ laikosi ICC/Esomar rinkos ir socialinių tyrimų kodekso. Visi mūsų metodai ir veiklos specifika yra suderinta su Esomar taisyklėmis ir nuostatomis.

Tiesioginės apklausos

Tiesioginės apklausos gali būti vykdomos gatvėje, prekybos centre, respondento namuose ar darbovietėje, arba sutartoje vietoje atskirame pastate.

 • Turime daugiau kaip 300 interviuotojų komandą aprūpintą modernia įranga (Ipad įrenginiai, kompiuteriai ir pan).
 • Tam kad pateisintume Jūsų lūkesčius nuolat apmokome savo darbuotojus.

Slaptas pirkėjas

Slapto pirkėjo tyrimas—viena iš mūsų siūlomų paslaugų. Vizitas ar tiesioginis kontaktas atliekamas mūsų specialiai apmokyto slapto pirkėjo. Tokiu būdu galima susidaryti realistinę pirkėjo nuomonę ir patirtį.