Paslaugos & Produktai

Duomenų rinkimas

Mes teikiame aukštos kokybės duomenis, naudodami visus duomenų rinkimo metodus (offline, online ir pasyvų duomenų rinkimą). Efektyvumas ir aukščiausia kokybė yra mūsų prioritetai.

  • Mes galime padėti jums pasiekti visas tikslines grupes ir turime patirties visuose duomenų rinkimo metoduose.
  • Norstat internetiniai paneliai leis jums atlikti reprezentatyvius tyrimus 18 Europos šalių.
  • Į duomenų kokybę žiūrime ypač rimtai ir atliekame efektyvią kokybės patikrą visiems duomenų rinkimo metodams.
  • Siekiant užtikrinti visapusę ir aukštą jūsų projekto kokybę, galime rekomenduoti papildomų paslaugų pagal naudojamą metodą.
  • Jūs galite pasitikėti mūsų patyrusiais projektų vadovais, kurie prižiūri tyrimų eigą ir kokybę.
  • Mes koncentruojamės į duomenų pristatmą laiku ir jūsų pasirinktu formatu.

Mūsų kontaktai

Antanas Nasutavicius
Managing Director